Hur smiley-gubben blev en daglig följeslagare

22 januari, 2018
Posted in Betraktelser
22 januari, 2018 admin

I det lilla sker under

Under ett antal år hade jag glädjen att samarbeta med en man från Holland. Marco. Jag var ganska ”grön” i internationella sammanhang, så han blev en förebild med sitt ödmjuka och lugna sätt.

Vi fick kontakt i samband med bildandet av GCN Global Communications Network som är ett nätverk bestående av 9 reklambyråer från 9 olika länder. Inget korsvis ägande. Bara samarbete. Söner & Co var en av grundarna till GCN eftersom vi behövde internationella samarbetspartners kring ett stort uppdrag vi hade från BASF (vi var lead agency för Skandinavien och Baltikum).

Vid en av våra regelbundna nätverksträffar reste sig Marco plötsligt upp och sa: ”Jag har blivit värvad till mitt drömjobb, så våra vägar skiljs åt här.” Vi gratulerade honom såklart och önskade stort lycka till varpå han gick fram till en anteckningstavla och ritade en smiley-gubbe. Alla blev tysta innan Marco tog till orda: ”När ni tänker på mig, så är det så här jag vill bli ihågkommen”. Han pekade på smileyn.

En ganska banal historia på ett sätt. Men den fastnade på näthinnan hos mig. Nu har jag snart tänkt på den dagligen i över 20 år. Och framför allt, försökt leva efter devisen: ”Ingen vill göra affärer med sura människor, det ska vara roligt att samarbeta”.