WEBLÖSNINGAR

Snabb och kostnadseffektiv framtagning av hemsidor är numera vardagsmat tack vare tekniska lösningar som bygger på förproducerade mallar. Men det viktiga kvarstår: Hur kommuniceras budskapet på ett sätt som gör det enkelt för besökaren att hitta rätt information? Där hjälper Söner & Co till på alla sätt vare sig det handlar om att integrera live-chat med er kundservice på sidan eller kontaktformulär som går till olika funktioner inom ert företag.

Naturligtvis garanterar våra lösningar perfekt funktion i dator, läsplatta/tablet och mobiltelefon. Dessutom utbildar vi er i hur sidorna uppdateras.

  • EXEMPEL:

    HH Ferries, Nordic Plastics Group, Brekke & Strand Akustik

  • Design:

    Söner & Co