KREATIVA MÖTEN

”Ett rum kan bara vara kreativt en gång” och faktum är att de flesta konferensrum är allt annat än en kreativ miljö. Det är väl ingen överdrift att hävda att tankarna lyfter om de får spelrum i en avvikande miljö.

Söner & Co har genomfört sådana möten under många år med allt från 1-2 personer till hela ledningsgrupper som i en del fall återkommit under många år.

Så varför inte låta nästa kreativa workshop ske ombord på en segelbåt eller kanske på en klippa i den svenska skärgården. Söner & Co har idéerna och uppläggen.