GRAFISK PROFIL

Framgångsrik marknadsföring bygger på bra grundidé både budskaps- och designmässigt. Därefter handlar mycket om att ha kraften och orken att låta detta genomsyra all marknadskommunikation över tiden.

Ett bra tips är att ge lättanvända verktyg och mallar till samtliga medarbetare – och förklara att det inte finns individuella tolkningar som avviker från den fastlagda röda tråden.

  • UPPDRAGSGIVARE/EXEMPEL:

    Brekke & Strand Akustik

  • Design:

    Söner & Co