PRINT

Att producera budskap den analoga vägen, dvs print, har för de flesta företag gått från att vara det enda verktyget till att idag vara ett komplement till den digitala vägen.

Värdet av att sätta en kvalitetstrycksak i handen på en kund är fortfarande högt. Vi tycker det är viktigt att det alltid finns en ”röd tråd” med det digitala materialet så att den grafiska profilen tydligt kommuniceras i alla sammanhang.

Interntidningar fyller en viktig roll i kommunicerandet av ett företags värderingar etc. Det tryckta mediet är ibland den enda vägen att nå ut till alla medarbetare som kanske har arbetsuppgifter som inte direkt inkluderar en bildskärm.

  • UPPDRAGSGIVARE/EXEMPEL:

    Remco, TT-Line, Trelleborg, Brekke & Strand

  • Design:

    Söner & Co