Branding

SÅ FRAMGÅNGSRIK ATT SAMTLIGA PRODUKTER TOGS BORT UR SORTIMENTET

Uppdraget var att relansera ett antal spritsorter som funnits på hyllorna några år. Försäljningen gick trögt och det fanns stora innevarande lager.

Söner & Co fick uppdraget att ge produkterna en helt ny identitet i form av ny grafisk identitet. Innehållet i buteljerna var det samma. Vi nöjde oss inte med enbart nya etiketter utan skapade även en ”story” kring varje enskild produkt.

Försäljningen satte fart. Väldig fart för att tala klarspråk. Efter ca 18 månader blev protesterna från de stora varumärkena så högljudda att man beslutade sig för att sluta sälja de re-brandade märkena. Fast då var i princip lagren tömda och varumärkena är nu historia.

  • UPPDRAGSGIVARE:

    Sundsservice/Stena Line

  • Design:

    Söner & Co